Gabbard’s Treatments of Psychiatric Disorders Pdf İndir

Kitap Özeti

"Bu kapsamlı kitap çok sayıda başarılı psikiyatrist yazar tarafından hazırlanan bölümler sunmaktadır. Alanın uzmanları, tedavi hakkında en güncel ve güvenilir bilgiyiy arayan klisyenler ile psikiyatrik tedaviler ve dayandığı kanıtları daha iyi anlamak isteyen aileler için yararlı olacaktır. Bu itibarlı ve kapsamlı kitabın psikiyatrik bozuklukların tedavisi ile ilgili kişiler tarafından yaygın olarak kullanılacağı kesindir."- Hebert Pardes, MD" Bu psikiyatrik tedavilerin mükemmel, kapsamlı ve güncel bir gözden geçirmesidir. Her başlık, alanında tanınmış yazarlar tarafından yazılmıştır ve kanıta-dayalı gözden geçirmeler kazanılmış pratik klinik deneyimleri de içermektedir. Bu nedenle metin öğrencilerin yanısıra sürekli tıp eğitimine devam eden klinisyenlere de şiddetle tavsiye edilir"- Judith H. Gol, MDGabbard Psikiyatrik Bozuklukların Tedavisi, yaptığı üç baskı aracılığıyla psikiyatrik uygulamaların bütününü modern klinik uzmanlığı yansıtan bir şekilde daha ulaşılabilir bir biçimde sunmaktadır. 160ın üzerindeki yazar, ilk elden elde ettikleri deneyim ve içgörülerini, psikiyatrinin spesifik bozukluklarına ilişkin tüm önemli tedavileri yalnızca gözde uygulamalara odaklanmadan, çoğulcu bir yaklaşımla modern bir metin aracılığıyla sunmaktadır. Her bir bölüm tümüyle gözden geçirilmekle kalmamış, ayrıca hastalık-bazlı tedavilerin kalbine doğrudan giden bir biçimde metin tek bir ciltte sunabilmek üzere yeniden organize edilmiştir.Okuyucuların en çok ihtiyaç duydukları tedavi bilgisini yoğunlaştırmak amacıyla titizlikle gözden geçirilen kitap, kognitif psikotik ve duygudurum bozukluklarından yeme bozuklukları, uyku bozuklukları ve dürtü kontrol bozukluklarına kadar bütün hastalık spektrumunu kapsaması amacıyla DSM-IV-TR ye uygun şekilde organize edilmiştir. Bu yeni baskıda demans daha kapsamlı bir şekilde sunulmuş, madde kötüye kullanımı ile ilgili materyal yeniden organize edilmiş, şizofreni hakkındaki son araştırmalar ve kişilik bozukluklarının anlaşılmasındaki son gelişmeler aktarılmıştır. Akıl sağlığı alanında çalışan klinisyenler için zorunlu bir mihenk taşı ve öğrenciler için çok önemli bir kaynak eser olan bu kitap şimdi çok daha kullanışlı bir klinik kaynak haline gelmiştir.